Návrhy a modely soch

Sympozium vyhlásilo 3 témata: Člověk a kámen, Klíčení, Tajemství mistra Organika.

 30. 4. 2019

Na návrzích budoucích soch pracovali studenti již od jara pod vedením svých pedagogů: především Jaroslava Šindeláře ml. (umělecký vedoucí sochařského oboru a umělecký vedoucí sympozia), Ondřeje Šindeláře a také Jaroslava Šindeláře st. (spoluzakladatele a uměleckého ředitele školy).

V modelárnách školy vznikly prvotní modely z keramické hlíny v celkovém počtu cca 25. Z nich byl 29. dubna k realizaci na sympoziu porotou z řad kantorů i zástupců Plzeňského Prazdroje vybrán soubor 7 kusů.

Kolem vybraných modelů a jejich autorů vznikly pracovní týmy (po dvou až pěti žácích). Studenty pak čekalo odlití vítězných hliněných modelů do jiného materiálu. Vznikly sádrové odlitky, které poslouží na pracovišti jako předloha při práci.

Výsledná realizace v kameni pak bude zvětšením v měřítku převážně 1:3 (v jednom případě i 1:2).

IMG 20190429 10374206
IMG 20190429 09545805
IMG 20190429 09490004
IMG 20190429 09372502