Systém

Jan Kotlaba

Jan Kotlaba, Karel Šašek

Systém, který jsme vytvořili, je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí. Mezi částmi systému mohou probíhat toky informací, hmoty a energie. Socha má představovat tok života a je protipólem umělých systémů naší doby.

  hlasuj pro Systém

Systém den po dni

Den dvanáctý – závěrečný

Den dvanáctý – závěrečný

Den jedenáctý – předposlední

Den jedenáctý – předposlední

Den desátý

Den desátý

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den šestý – jsme v polovině sympozia

Den šestý – jsme v polovině sympozia

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den čtvrtý – při pondělku místo ve škole v pivováře

Den čtvrtý – při pondělku místo ve škole v pivováře

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den první – slavnostní zahájení sympozia

Den první – slavnostní zahájení sympozia