Sisyfos

Daniel Doležal

Daniel Doležal, Václav Šimon Doleček

První král korintský, syn Aiola a Enareté, nejchytřejší a nejprohnanější ze všech smrtelníků. Vzpurný vůči lidem i bohům. Vzpurnost smrtelníka nasadila pouta bohu, vzala světu řád a člověku smrt. Pýcha a zpupnost, která rozevřela slepé oči a Sisyfa připoutala ke kameni, který tlačí jako své břímě. A hle, už zas utíká dolů, zvedá kámen, pokračuje v nekonečném koloběhu. Člověk a jeho pýcha, člověk a neutuchající touha, člověk, život, smrt. Spojeny v jedno, v jeden mýtus. Sisyfos, člověk a kámen.

  hlasuj pro Sisyfos

Sisyfos den po dni

Den dvanáctý – závěrečný

Den dvanáctý – závěrečný

Den jedenáctý – předposlední

Den jedenáctý – předposlední

Den desátý

Den desátý

Den devátý – pracovní sobota

Den devátý – pracovní sobota

Den osmý

Den osmý

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den šestý – jsme v polovině sympozia

Den šestý – jsme v polovině sympozia

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den čtvrtý – při pondělku místo ve škole v pivováře

Den čtvrtý – při pondělku místo ve škole v pivováře

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den první – slavnostní zahájení sympozia

Den první – slavnostní zahájení sympozia