Sochaři ze Zámečku za Pivovarskou branou

Studentské sympozium v Plzeňském Prazdroji se koná pod záštitou Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Jedná se již o 3. ročník uměleckých sympozií studentů ze SUPŠ Zámeček v Plzeňském Prazdroji.

Sochařské sympozium je atraktivní a netradiční kulturní akce, tzv. živá výstava, kde je již samotný proces umělecké tvorby otevřený široké veřejnosti.

V průběhu open air kamenosochařského sympozia denně komentované prohlídky, tréninkové kamenické pracoviště či dalším doprovodný program. Průběh práce můžete brzy sledovat přímo na místě nebo také v deníku sympozia a na FB SUPŠ a ZUŠ Zámeček.

Akce navazuje na loňské úspěšné sympozium malířů „Probouzíme staré mistry! a sochařské sympozium SOHAŘI ZE ZÁMEČKU V PRAZDROJI 2017. Skulptury studentů ze Zámečku, které vznikly na sympoziu v roce 2017, slouží jako vkusná součást výzdoby reprezentativních prostranství pivovaru. Každoroční pořádání uměleckých sympozií se stalo tradicí kulturní spolupráce Plzeňského Prazdroje a SUPŠ Zámeček.

Žáci studijního oboru Prostorový design a sochařstí i Konzervování a restaurování kamene se ovšem účastní sochařských sympozií každoročně.

Škola v předchozím období úspěšně pořádala také vlastní sympozia:

  • Sochy pro zvony (2013) – závěrečná aukce soch přinesla celkem 46 000 Kč na podporu sbírky na zvony do plzeňské katedrály sv. Bartoloměje
  • Sochaři v ZOO (2009) – sympozium přímo v prostorách Plzeňské ZOO
  • Afrika v kameni (2007) – sochy jsou instalovány v prostorách Plzeňské ZOO