Zahájení sympozia

Sedm sochařských týmů bylo představeno, dekorováno a symbolicky vysláno do práce na svých sochách.

 7. 6. 2019

Slavnost měla spíše komorní ráz a byla velice důležitá především pro studenty-sympozionisty.

Jako čestný host mezi nás zavítala náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Mgr. Eliška Bartáková a velice pěkně povzbudila studenty před zajímavým, ale i náročným úkolem.

Úvodní slovo pronesl také pan Petr Starý, zástupce Plzeňského Prazdroje, který sympozium hostí a podporuje. Studenty oslovil i akad. malíř a sochař Jaroslav Šindelář a ředitelka školy Mgr. Renata Šindelářová, která celý slavnostní program moderovala.

Slavnost oživili hrou na akordeon Jiří Beránek – přímo účastník sympozia a Marie Čejnová, členka Českého akordeonového tria a nositelka titulu Nejaktivnější středoškolák 2016. Hru na akordeon studovala mimo jiné i na Národní hudební akademii v dánském Odense a student naší školy a zároveň účastník sympozia Jiří Beránek.

IMG 20190607 14220513
IMG 20190607 14204012
IMG 20190607 14123608
DSC 627805
DSC 627604
DSC 627403
DSC 626802
DSC 626001
DSC 6302 107
IMG 20190607 16264216
IMG 20190607 15412015
IMG 20190607 14222514