Slavnostní ukončení sympozia a vyhodnocení ankety

Jedenáctý den představili studentské týmy svá hotová sochařská díla

 26. 6. 2023

Za hudebního doprovodu akordeonu a příčné flétny proběhlo na náměstí v Křimicích slavnostní vyhodnocení práce studentů SUPŠ Zámeček, kterou odváděli po dobu jedenáctidenního sochařského sympozia.

Všichni účastníci byli oceněni diplomem. Vyhlášen byl výsledek ankety veřejnosti a zvlášť také hlasy z webové ankety.

Webová anketa:

1. místo – tým č.3 a socha BLÍZKOST – 476 hlasů

2. místo – tým č.6 a socha PRAMEN – 386 hlasů

3. místo – tým č.1 a socha VLNA – 366 hlasů

4. místo – tým č.2 a socha BOBR – 297 hlasů

5. místo – tým č.4 a socha ZAJÍC – 254 hlasů

6. místo – tým č.5 a socha KOSTIČKY – 51 hlasů

Celkem bylo odevzdáno na webu 1830 hlasů.

Anketa na místě:

1. místo – tým č.1 a socha VLNA– 154 hlasů

2. místo – tým č.3 a socha BLÍZKOST – 145 hlasů

3. místo – tým č.6 a socha PRAMEN –122 hlasů

4. místo – ttým č.4 a socha ZAJÍC – 120 hlasů

5. místo – tým č.2 a socha BOBR – 62 hlasů

6. místo – tým č.5 a socha KOSTIČKY – 57 hlasů

Celkem bylo odevzdáno na místě 660 anketních lístků.

Gratulujeme! Obdiv a úctu si zaslouží všichni studenti, asistent sympozia Daniel Doležal, vyučující kolegové Vojtěch Kokeš a Petr Hájek a oba umělečtí vedoucí sympozia Jaroslav a Ondřej Šindelářovi.

Slavnost moderovala ředitelka školy Mgr. Renata Šindelářová, slovo dostali aktéři sympozia a starosta obce Křimice, pan Vít Mojžíš. Studenty pozdravil a povzbudil do další práce milý host – senátor Pavel Karpíšek.

Unaveni, ale s dobrým pocitem řádně odvedeného díla si nejen vítězný tým, ale i všichni spolupracovníci pochutnali na dortu pro vítěze.

Poděkování patří taktéž všem dalším spolupracovníkům a podporovatelům.

Projekt „Sympozium sochařů v Křimicích“ byl zrealizován za finanční podpory města Plzně, MO Plzeň 5 – Křimice a Plzeňského kraje.

IMG 20230626 162448
IMG 20230626 161944
IMG 20230626 161757
IMG 20230626 161752
IMG 20230626 161700
IMG 20230626 161700
IMG 20230626 161621
IMG 20230626 161610
IMG 20230626 103117
IMG 20230626 112607
IMG 20230626 161529
IMG 20230626 112541
IMG 20230626 103646
IMG 20230626 103420
IMG 20230626 104000
IMG 20230626 104131
IMG 20230626 161551
IMG 20230626 161909
IMG 20230626 164755
IMG 20230626 165119
IMG 20230626 164551
IMG 20230626 165733