Vlna

Lenka Hostičková

Eliška Peteříková, Kateřina Malá

Vždy jsem si spojovala pláž s vlnami. Sledovat vlny z pláže byl zajímavě strávený  čas a chtěla jsem totéž umožnit i těm, kteří pozorují řeku. Snažila jsem se vlně dát ladnost, ale zároveň i dynamičnost. Pohyb vlny jsem vyjádřila členěním sochy.


Lenka Hostičková, KM2

  hlasuj pro Vlna

Vlna den po dni

Den desátý – předposlední

Den desátý – předposlední

Den devátý – pracovní sobota

Den devátý – pracovní sobota

Den osmý – už se to rýsuje

Den osmý – už se to rýsuje

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den šestý – polovina sympozia

Den šestý – polovina sympozia

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den čtvrtý – ťukání se nese celým náměstím

Den čtvrtý – ťukání se nese celým náměstím

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den první – slavnostní zahájení sympozia

Den první – slavnostní zahájení sympozia