Pramen

Vojtěch Soukup

Kateřina Sadílková, Zdeněk Zrůst

Návrh jsme zamýšleli jako symbol pramenu řeky Mže. Pramen bude znázorněn vodou vytékající z nakloněné vázy, ta je inspirovaná keltským originálem. Na výsledné váze budou keltské znaky pro vodu, nápis Mže keltským runovým písmem a latinkou v češtině.


Vojtěch Soukup, KM3

  hlasuj pro Pramen

Pramen den po dni

Den desátý – předposlední

Den desátý – předposlední

Den devátý – pracovní sobota

Den devátý – pracovní sobota

Den osmý – už se to rýsuje

Den osmý – už se to rýsuje

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den sedmý – teplotní rekordy během sympozia

Den šestý – polovina sympozia

Den šestý – polovina sympozia

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den pátý – bez mozolů a puchýřů to nebude

Den čtvrtý – ťukání se nese celým náměstím

Den čtvrtý – ťukání se nese celým náměstím

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den třetí – dostáváme se do rytmu

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den druhý – bereme sochařské nářadí do ruky

Den první – slavnostní zahájení sympozia

Den první – slavnostní zahájení sympozia